Exhibition Photos > Studies

Simon on the Kitchen Table
Simon on the Kitchen Table
Oil on Board
6x4

Collection of the Artist